SETMANA SANTA PER REFRESCAR La República enguany ha decidit fer la  Setmana Santa a la tardor, ja tenim tots els personatges instal·lats a l’escenari.   El Govern de la República crucificat com el Crist, agonitzant. Però amb l’esperança de la resurrecció. El poble català, com els jueus de la Galilea, s’ho miren des de baix…