CRISI AL SECTOR FINANCER… i ja fa 18 mesos

Som uns quants que pensàvem que el Banc d’Espanya actuaria durant la Setmana Santa de 2010, tot aprofitant la situació vacacional que minimitza les consequències. Però hem errat.

Sembla comunment acceptat que Espanya sobra un 30% de la xarxa bancària instal·lada, veure com és la xarxa a la resta d’Europa ho corrobora.  Era més que sabut que les TIC propiciàven una reducció de la mateixa que aquí fou aplaçada en viure temps de vaques grasses. Tampoc ajuda l’esforç expansionista dels darrers anys,  sustentat en una visió erronia del creixement del negoci per part de la major part de grups directius.

També arrela el concepte de que les Caixes tenen que reagrupar-se per disposar de la mida “mínima necessària” per viure en el nou entorn de mercat, una feina que ja va fer la banca generalista durant la última dècada del segle XX.

Però sorpen que ningú reclami a bancs i caixes una millora de la eficiència per millora dels processos interns, millora que requereix professionalitat per part dels equips directius i potser algun relleu. La premsa ha correlacionat la millora dels coeficients d’eficiència amb la reducció de les plantilles de base, tothom ha ignorat que també la millora de processos interns pot contribuir a recuperar el sector sense tants danys col·laterals, més enllà de la jubilació d’algun directiu poc apte.