De geologia no hi entenc un bri, però intentaré assenyalar paral·lelismes entre la crisi financera i els fenòmens  naturals. TENSIONAMENT Moviment inadvertit per a la majoria, previ a l’esclat. Múltiples causes conflueixen en uns punts febles o falles. Amb temps s’acumula una força brutal i latent. Podem pensar en la evolució del capitalisme tradicional cap…