Categoria: ECONOMIA

LA SOCIALITZACIÓ DE LES PÈRDUES (o: A qui beneficia la decisió?)

El Consell de Ministres de 9 d’abril de 2010 aprova trenta-una  mesures per a revertir la crisi. Entre elles, la línia directa ICO. Són préstecs fins a 200.000 € que seran atorgats de forma directa   http://estaticos.expansion.com/estaticas/documentos/2010/04/planzurbano9.pdf i la pròrroga de les valoracions del sòl urbanitzable. Però a qui en treu profit? (ara m’assemblaré a la…CRISI AL SECTOR FINANCER… i ja fa 18 mesos

Som uns quants que pensàvem que el Banc d’Espanya actuaria durant la Setmana Santa de 2010, tot aprofitant la situació vacacional que minimitza les consequències. Però hem errat. Sembla comunment acceptat que Espanya sobra un 30% de la xarxa bancària instal·lada, veure com és la xarxa a la resta d’Europa ho corrobora.  Era més que…