Va ser amb la caiguda de la dictadura militar espanyola que per Andalusia va iniciar-se una onada d’ocupacions de terres ocioses. Els obrers al crit de “la terra per qui la treballa” exigien ocupar finques ocioses per garantir llocs de treball i crear riquesa a la zona. Veure recull històric a: http://www.marinaleda.com/lasluchas.htm És ara en…