De com ens distreuen fent el ruc sense que seriosament emprenguem el camí que ens marca el segle XXI