A banda de preparar el nou pressupost català, la Generalitat d’Artur Mas està obtenint ressò al fil de la “Llei Òmnibus” que pretén modificar prop de 80 lleis vigents d’una tacada amb el propòsit d’adequar-les al seu programa electoral. No vull pas discutir la Llei punt a punt, a ben segur tothom trobarà discrepàncies i…