He votat ERC, per tant qui volia saber-ho ja pot tancar i fer altre cosa.  Tenia clar que aquesta elecció era per determinar si fem o no una majoria sobiranista capaç de preguntar al poble català com vol relacionar-se amb el món els propers anys.  Era evident doncs que el tema era SOBIRANIA, enfrontava aquells…